Stor guide – Så kommer du igång med sparande!

Vill du börja spara – men är osäker på hur, och i vad för typ av tillgångssätt? Här har vi sammanställt en guide som förklarar de mest populära sparsätten. Det klokaste är att lära sig om alla dessa innan det är dags att sätta igång. På så sätt har du koll på dess för- och nackdelar samt kan välja det tillgångsslag som passar dig bäst. Det sämsta beslutet du kan ta är att bara låta pengarna ligga kontot, och det är aldrig för sent att börja!

Investera i aktier

En aktie är, kortfattat, en liten del av ett företag. När du äger en aktie så har du rätt att ta del av bolagets vinst, i form av så kallad utdelning. Går det bra för ditt bolag så kan du även sälja dina aktier till ett högre pris än du köpte dem för.

När vårt samhälle utvecklas och ekonomin växer, så växer värdet på många bolag. Därför är en investering i aktier ofta en bra affär, åtminstone på lång sikt. Om du investerade 100 kr i aktier år 1990 så hade du i snitt haft drygt 1400 kr idag, alltså fjorton gånger pengarna.

Som aktieägare har du i regel även rätt att rösta på bolagsstämman och därmed påverka företagets beslut. Dock är de flesta börsbolag så stora att du behöver äga väldigt många aktier för att ha en rimlig chans att påverka dem. Som röstberättigad aktieägare är du däremot alltid välkommen att gå på bolagets årsstämma ledningen går igenom resultat med mera.

Fördelar med att investera i aktier

 • Du kan själv bygga din egen skräddarsydda portfölj med dina favoritföretag
 • Låg skatt – ISK-lagstiftningen beskattar varken vinst eller utdelningar från aktiehandel
 • Inga förvaltningsavgifter – du får behålla hela vinsten själv

Nackdelar med att investera i aktier

 • Stor risk – du kan förlora stort om bolaget drabbas av en oväntad motgång
 • Att investera i aktier är mer tidkrävande då du bör läsa på om de företag du investerar i

Investera i fonder

En Fond är en färdig portfölj innehållandes olika värdepapper, till exempel aktier. När du köper en andel av en fond så äger du en del av alla dessa underliggande värdepapper, och värdet på din andel ökar eller minskar beroende på hur fondens portfölj utvecklar sig.

Riskspridning är en av de främsta fördelarna med fondsparande. Eftersom en fond alltid investerar i en mängd olika värdepapper så är den oftast inte lika utsatt för oväntade nedgångar som drabbar enskilda bolag, branscher eller länder. Dessutom så kan du ytterligare sprida din risk genom att placera i flera olika fonder.

Det finns många olika sorters fonder. Aktiefonder investerar i huvudsak i aktier eller aktierelaterade värdepapper såsom aktieoptioner, terminer eller warranter. Räntefonderär investerar i räntebärande papper såsom obligationer och statsskuldsväxlar, och innebär därmed en lägre risk. Indexfonder har för avsikt att följa ett visst index, exempelvis indexet OMXS30 på Stockholmsbörsen. Hedgefonder är en typ av fonder som med aktiv förvaltning försöker ge bästa möjliga värdeutveckling oavsett läget på marknaden. För att lära dig mer om vad du bör välja, samt hur du kommer igång med fonder, läs vår stora guide om hur du investerar i fonder.

Fördelar med att investera i fonder

 • Bättre riskspridning än aktier – du löper låg risk att förlora större delen av kapitalet
 • Enkelt att spara små summor åt gången – många fonder har endast 100 kr som lägsta insättning
 • Ofta inga courtagesvgifter – gratis att köpa och sälja

Nackdelar med att investera i fonder

 • De flesta fonder tar ut en avgift på dina pengar
 • Handlas sällan – det tar längre tid att sätta in/ta ut pengar jämfört med tex. aktier
 • Många fonder presterar sämre än index (genomsnittet)

Investera i kryptovaluta

Kryptovalutor är ett samlingsnamn på ett stort antal virtuella valutor, där Bitcoin är den överlägset mest välkända. Gemensamt för alla dessa är att ingen central organisation (exempelvis en riksbank) kontrollerar eller reglerar användandet av valutan. Kryptovalutor finns inte i fysisk form (som kontanter), utan enbart i en så kallad virtuell plånbok. Alla transaktioner samt plånböcker lagras gemensamt på internet i vad som kallas blockkedjan.

Fördelar med att investera i kryptovalutor

 • Stor tillväxtmöjlighet – många kryptovalutor har ökat enormt i värde
 • Fritt från inflation – många kryptovalutor har ett tak på antal pengar i cirkulation, till skillnad från konventionell valuta
 • Lättillgängligt – kryptobörsen är öppna dygnet runt, till skillnad från aktiebörser

Nackdelar med att investera i kryptovalutor

 • Kryptomarknaden är osäker, volatil samt svår att förutspå
 • Framtiden för kryptovalutor är inte 100% säker, och ny lagstiftning kan komma att begränsa dem i framtiden
 • Du ansvarar själv för att antingen hålla din plånboksnyckel säker (om du inte låter en marknadsplats lagra dina pengar)

Läs mer: Så här investerar du i kryptovalutor

Investera i fastigheter

En fördel med att investera i fastigheter är att det är en oerhört säker investering på lång sikt.

Möjligheten att ta ut fastighetslån är en annan fördel med fastighetsinvesteringar. Detta ger dig en form av hävstång på din kontantinsats. Detta gör att en fastighet kan vara en bättre investering trots att den inte ökar med samma takt som börsen. Att ta lån för att köpa aktier uppmuntras sällan på grund av risken för värdeminskning, och banker lånar därför helst inte ut pengar till det syftet. Bolån däremot är något som banker gärna sysslar med.

Exempel: Du köper ett hus för 1 000 000 kr. Detta finansierar du med en kontantinsats på 200 000 kr, och resterande 800 000 lånar du från banken. Några år senare har marknadsvärdet på huset ökat 10% och det är nu värt 1 100 000 kr. De 200 000 kr som du satsade ur egen ficka har nu gett dig 100 000 kronor extra, det vill säga en ökning på 50%. Inte dåligt!

Historisk utveckling av fastigheter

Historiskt sett så har priset på bostäder ökat med tid, även om perioder med minskning förekommer då och då. Värdeutvecklingen kan generellt inte mäta sig med börsen över tid, men tack vare hävstångseffekten via belåning så kan det ändå vara en minst lika bra investering som aktier och fonder. Med den fortsatta urbaniseringen så finns det all anledning att tro att priser på bostäder i eller nära storstäder kommer att fortsätta öka.

En annan fördel med fastigheter jämte nästan alla andra investeringsformer är att du också kan använda din fastighet. Antingen så kan du välja att själv bo i den, eller att hyra ut den och på så sätt ta del av en passiv inkomst. Detta är en fördel som är lätt att glömma bort när man endast jämför avkastning i procent. Ett fint och trivsamt hem kan vara en bra investering, både för plånboken och själen!

Fördelar med att investera i fastigheter

 • En säker investering på sikt
 • Du kan själv nyttja fastigheten under tiden
 • Bra möjlighet att finansiera med låg ränta

Nackdelar med att investera i fastigheter

 • Behov av skötsel och underhåll
 • Fasta kostnader som försäkring, elnät och värme
 • Dyr skatt vid försäljning

Investera i fastighetsbolag

Tröskeln till att investera i en egen fastighet är hög. Många har inte startkapitalet som krävs, eller de ekonomiska förutsättningarna till att finansiera ett fastighetsköp via lån. Men att direkt äga en fastighet är inte det enda sättet att investera i fastighetsmarknaden. Som aktieägare i ett fastighetsbolag så är du delägare i bolaget och därmed indirekt delägare av dess fastighetsbestånd. Fastighetsbolag är generellt bra utdelningsbolag som är relativt stabila på börsen då efterfrågan på fastigheter aldrig kommer att försvinna helt.

Exempel på svenska börsnoterade fastighetsbolag: Castellum, Hufvudstaden, Balder, Wallenstam, Sagax, Catena med flera.

Sammanfattning

I denna artikel nämner vi de vanligaste sätten att investera pengar på. Men givetvis finns det många fler – endast fantasin sätter gränserna! Allt som kan få dina pengar att växa är en sorts investering. Du kan till exempel samla på sällsynta föremål, starta ett företag, köpa en guldtacka, eller låna ut pengar till en vän. Att kombinera ett flertal olika sparsätt, och på så sätt sprida riskerna, är alltid en god idé.

Tyvärr så är internet fyllt av både goda och dåliga råd kring sparande. Tänk därför på att vara kritisk till all information gällande sparande. Hämta också gärna din information från olika oberoende källor, och var särskilt källkritisk när du hör rekommendationer om en aktie eller kryptovaluta som lovar guld och gröna skogar. Om det låter för bra för att vara sant så är det tyvärr ofta det.

Hur hjälpsam var denna artikel?

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 3

Inga betyg ännu! Bli först med att sätta ett betyg ovan.